Ομάδα και Συνεργάτες

Προσφέρουμε προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των οργανικών απορριμμάτων. Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στο δρόμο τους προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Άλκης Χρυσοστόμου

Διευθύνων Σύμβουλος

Κώστας Στυλιανού

Τεχνικός διευθυντής

Μιχάλης Παπαευσταθίου

Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Λειτουργιών

Στέφανος Παπαδόπουλος

Σύμβουλος επιχειρήσεων