Το όραμα μας
Η αποστολή μας

Προσφέρουμε προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των οργανικών αποβλήτων. Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στο δρόμο τους προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Το Όραμα μας

Ζούμε και αναπνέουμε το κομπόστ

Πιστεύουμε ότι η βιομηχανοποίηση και χρήση του ΚΟΜΠΟΣΤ είναι απολύτως απαραίτητα για τη δημιουργία:

  • Υγιούς Εδάφους
  • Υγιούς Τροφής
  • Καθαρού Αέρα
  • Καθαρού νερού
  • Ισοδυναμεί με Υγιείς Ανθρώπους
  • Ενός Σταθερού Κλίματος
  • Μιας Βιώσιμης Κοινωνίας
Η αποστολή μας

Η αποστολή μας είναι να εφαρμόσουμε σωστές λύσεις και πρακτικές διαχείρισης οργανικών αποβλήτων και εδάφους στην Κύπρο, που θα οδηγήσουν σε ένα καθαρότερο, ασφαλέστερο και πιο βιώσιμο περιβάλλον για τις επόμενες γενιές.