Super Compost

Προσφέρουμε λύσεις και υπηρεσίες κομποστοποίησης σε ολόκληρη την αλυσίδα ανακύκλωσης ενέργειας. Θα υποστηρίξουμε τους πελάτες μας στο δρόμο τους προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Ως διανομέας αυτών των προϊόντων σε εθνικό επίπεδο, προσπαθούμε να παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών που διατίθεται στην αγορά.

Τι είναι το βιολογικό κομπόστ και γιατί να το χρησιμοποιήσω;

Το βιολογικό κομπόστ είναι ένα φυσικό προϊόν που παράγεται με ανάμειξη, στοίβαξη και τόρνευση βιοαποδομήσιμων υλικών υπό συνθήκες διαχείρισης. Το κομπόστ που πωλείται από εμάς έχει κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από φυτικά υλικά που ανακυκλώνονται από πάρκα, κήπους και νοικοκυριά. Αυτό το κομπόστ έχει υποστεί επεξεργασία κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες για την παραγωγή ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας.

service_03

Οφέλη από τη χρήση κομπόστ

Η οργανική ύλη στο έδαφος είναι απαραίτητη για την καλή δομή του εδάφους, τις ιδιότητες συγκράτησης νερού, τη μικροβιακή δραστηριότητα και την υγεία του εδάφους. Τα πράσινα κομπόστ είναι εξαιρετικά βελτιωτικά του εδάφους, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσθήκη οργανικής ύλης στα εδάφη και για την αύξηση της παραγωγής μέσω μιας σειράς πλεονεκτημάτων.

Εκτός από την παροχή πολύτιμης οργανικής ύλης στα εδάφη, τα κομπόστ λειτουργούν ως λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης για το N και το P και παρέχουν μια άμεσα διαθέσιμη πηγή Κ. Παρέχονται επίσης και άλλα θρεπτικά συστατικά, όπως Mg, S και ιχνοστοιχεία. Η αποτελεσματικότητα της χρήσης ανόργανου λιπάσματος N από τα φυτά έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνεται μετά την εφαρμογή κομπόστ, λόγω της καλύτερης συνολικής παροχής θρεπτικών στοιχείων και του βελτιωμένου περιβάλλοντος ριζοβολίας. Το κομπόστ μπορεί επίσης να προσφέρει μια χρήσιμη πηγή ασβεστίου και έχει μια χρήσιμη ασβεστοποιητική δράση. Έχει έως και 15% της εξουδετερωτικής ιδιότητας του ασβέστη σε ξηρή ύλη, αλλά επειδή τείνει να εφαρμόζεται σε πολύ υψηλότερους ρυθμούς από τον ασβέστη, το ασβεστοποιητικό αποτέλεσμα μιας μεμονωμένης εφαρμογής κομπόστ μπορεί να είναι μεγαλύτερο από αυτό μιας τυπικής εφαρμογής άσβεστου.

Κομπόστ παραγωγής A+E

Το κομπόστ περιέχει επίσης μικρές ποσότητες ιχνοστοιχείων που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών. Συνήθως περιέχει πολύ χαμηλά επίπεδα δυνητικά τοξικών στοιχείων. Το κομπόστ έχει δοκιμαστεί για ανθρώπινα παθογόνα. Βρέθηκε ότι δεν περιέχει είδη Salmonella και ήταν εντός του ασφαλούς ορίου για E. coli. Οι δοκιμές έδειξαν επίσης ότι δεν υπήρχε μόλυνση με σπόρους ζιζανίων και τα φυτά αναπτύχθηκαν καλά στις δοκιμές καλλιέργειας που καθορίζονται στο πρότυπο. Το κομπόστ είναι σταθερό και ώριμο και τυπικά περιέχει αμελητέα μόλυνση με τη μορφή πλαστικού, μετάλλων και γυαλιού.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το κομπόστ

Το συνολικό Ν στο κομπόστ θα πρέπει να εφαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας σε συνδυασμό με λίπασμα σε σάκους. Οι ανάγκες του εδάφους για την πλήρη αμειψισπορά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση άλλων βασικών θρεπτικών στοιχείων. Θα πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί σχετικά με τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής.

Το κομπόστ εφαρμόζεται πιο εύκολα χρησιμοποιώντας έναν διασκορπιστή με κινούμενο δάπεδο και πίσω εκκένωση. Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι επιπτώσεις του στη δομή του εδάφους, θα πρέπει να αναμιγνύεται στο έδαφος και όχι απλώς να αναστρέφεται σε ένα θαμμένο στρώμα από το άροτρο.

Σε αντίθεση με τα ζωικά λιπάσματα και τα αζωτούχα λιπάσματα σε σάκους, τα οποία είναι πλούσια σε διαθέσιμο Ν, το πράσινο κομπόστ Ν είναι βραδείας απελευθέρωσης. Είναι επομένως ασφαλές να το εφαρμόσετε το φθινόπωρο χωρίς τον κίνδυνο σημαντικής έκπλυσης. Δεδομένου ότι το πράσινο κομπόστ Ν είναι βραδείας απελευθέρωσης, είναι γενικά καλύτερο να υποθέσουμε ότι κανένα από το Ν που υπάρχει στο πράσινο κομπόστ δεν είναι διαθέσιμο στις καλλιέργειες κατά το έτος εφαρμογής. Ωστόσο, το Ν που υπάρχει στο κομπόστ θα απελευθερωθεί αργά με την πάροδο του χρόνου και όπου το κομπόστ εφαρμόζεται τακτικά επί σειρά ετών, μπορεί να καταστεί δυνατό να μειωθούν οι εφαρμογές Ν λιπασμάτων σε σάκους, ιδιαίτερα όπου καλλιεργείται κριθάρι βυνοποίησης. Επιφανειακές εφαρμογές κομπόστ στο γρασίδι αμέσως μετά την πρώτη κοπή ενσίρωσης μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα ευεργετικές λόγω της περιεκτικότητάς τους σε K και S, σε συνδυασμό με τον αργό ρυθμό απελευθέρωσης Ν. Το κομπόστ πρέπει να εφαρμόζεται όταν το γρασίδι αναπτύσσεται ενεργά και η ζήτηση σε θρεπτικά συστατικά είναι υψηλή. Αν και δεν υπάρχει ρυθμιστικός περιορισμός βόσκησης για το Green Compost, το γρασίδι δεν πρέπει να βόσκεται για 3 εβδομάδες μετά την εφαρμογή για να επιτραπεί η ανάπτυξη του χόρτου μέσω του κομπόστ.

Save Your Money

Save money on utilities or increase the value of your home by installing solar

Home Is Energy

Everyday the sun provides us with abundance of free energy by placing solar

Consult & Planning

Our remote industrial solar systems are designed to reliably power our clients

Οφέλη κόστους

Η αξία κόστους προέρχεται από τη βελτίωση της υγείας του εδάφους και την αύξηση της περιεκτικότητας σε ιχνοστοιχεία του εδάφους και των επιπέδων οργανικής ύλης. Η μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων φωσφορικών αλάτων για την παραγωγή λιπασμάτων είναι πιθανό να αυξήσει σημαντικά την αξία των φωσφορικών αλάτων που υπάρχουν στο κομπόστ τα επόμενα χρόνια. Οι εφαρμογές κομποστοποίησης μπορούν να βελτιώσουν την υγεία και την ποιότητα των εδαφών και την αξία της γης μακροπρόθεσμα. Η οργανική ύλη βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα πολλών τύπων εδαφών και ως εκ τούτου βελτιώνει την ικανότητα τους να υποστηρίζουν την παραγωγή καλών αποδόσεων υγιών καλλιεργειών. Η βελτιωμένη ποιότητα του εδάφους μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση καυσίμων κατά τις καλλιέργειες, να μειώσει τη συχνότητα των αρδεύσεων, να εξοικονομήσει εργατικό δυναμικό και νερό και μπορεί να επιτρέψει στα μηχανήματα να προσγειωθούν περισσότερες ημέρες το χρόνο χωρίς να καταστρέψει τη δομή του εδάφους. Αυτά τα οφέλη είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν, αλλά οι αγρότες τείνουν να τα παρατηρούν όταν εφαρμόζεται κομπόστ.

Η απόσταση από το χώρο κομποστοποίησης είναι ένας σημαντικός παράγοντας στο κόστος του κομποστοποίησης και το υψηλό κόστος μεταφοράς κομποστοποίησης σημαίνει ότι οι εκμεταλλεύσεις κοντά στον χώρο κομποστοποίησης θα είναι ευκολότερο να δικαιολογήσουν το κόστος χρήσης κομπόστ.

Είναι λογικό να χρησιμοποιείται κομπόστ τόσο σε εδάφη όσο και σε καλλιέργειες, που είναι πιθανό να δείξουν τη μεγαλύτερη ανταπόκριση.

FAQ

With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.
With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.
With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.

Latest Projects

Improving The Performance Of Solar Energy.

Discover Independence Through Using The Power Of Solar Panels!

We offer products, solutions, and services across the entire energy value chain. We support our customers on their way to a more sustainable future – no matter how far along the journey to energize society with affordable energy systems.

Receive an accurate quote within 3-5 days when you fill out this form. Or, give us a call: (002) 01061245741

  Request A Quote

  We take great pride in everything that we do, control over products allows us to ensure our customers receive the best quality service.

  AllEmailPhone

  Super Compost

  We offer compost solutions, and services across the entire energy recycling chain. We will support our customers on their way to a more sustainable future.

  As a nationwide distributor of compost, we endeavour to provide the best quality of products available on the market. 

  What is Organic Compost and why should I use it?

  Organic compost is a natural product made by mixing, stacking and turning biodegradable materials under managed conditions. The compost sold by us has been made wholly from plant materials recycled from parks, gardens and households. This compost has been processed under controlled conditions to produce a high quality product.

  service_03

  Benefits of using compost

  Organic matter in soil is essential for good soil structure, water-holding properties, microbial activity and soil health. Composts are excellent soil conditioners, which can be used to add organic matter to soils and to increase production through a range of benefits.

  In addition to providing valuable organic matter to soils, composts act as slow-release fertilisers for N and P and provide a readily available source of K. Other nutrients, including Mg, S and trace elements are also provided. The efficiency of inorganic N fertiliser use by plants has been shown to be improved following compost application, due to better overall nutrient supply and improved rooting environment. Compost can also provide a useful source of calcium and has a useful liming effect. It has up to 15% of the neutralising value of lime on a dry matter basis, but since it tends to be applied at much higher rates than lime, the liming effect of a single compost application can be more than that of a typical application of lime.

  Compost produced by A+E

  Compost also contains small amounts of trace elements that are essential to plant growth. It typically contains very low levels of potentially toxic elements. The compost has been tested for human pathogens. It was found to contain no Salmonella species and was well within the safe limit for E. coli. Tests have also showed that there was no contamination with weed seeds, and plants grew well in the growing trials specified under the standard. The compost is stable and mature and it typically contains negligible contamination in the form of plastic, metals and glass.

  How to use compost

  The total N in compost should be applied according to crop needs in conjunction with chemical fertiliser. The needs of the soil for the full crop rotation should be considered when assessing other major nutrients. Regulations relating to codes of good agricultural practice should be followed.

  Compost is most easily applied using a spreader with a moving floor and rear discharge. In order to maximise its effects on soil structure, it should be mixed into the soil and not simply inverted into a buried layer by the plough.

  Unlike animal manures and bagged nitrogen fertilisers, which are high in available N, compost N is slow release. It is therefore safe to apply it in the autumn without the risk of significant leaching. Since compost N is slow release, it is generally best to assume that none of the N present in compost is available to crops in the year of application. However, the N present in compost will be released slowly over time, and where compost has been applied regularly over a number of years, it may become possible to reduce bagged fertiliser N applications, particularly where malting barley is being grown. Surface applications of compost to grass immediately after the first cut of silage can be

  particularly beneficial due to its K and S content, coupled with its slow N release rate. Compost should be applied when grass is actively growing and nutrient demand is high. Although there is no regulatory grazing restriction for Compost, grass should not be grazed for 3 weeks after application to allow grass to grow through the compost.

  Save Your Money

  Save money on utilities or increase the value of your home by installing solar

  Home Is Energy

  Everyday the sun provides us with abundance of free energy by placing solar

  Consult & Planning

  Our remote industrial solar systems are designed to reliably power our clients

  Cost benefits

  Cost value comes from improving soil health, soil trace element content and organic matter levels. Diminishing world supplies of rock phosphate for fertiliser production are likely to significantly increase the value of the phosphate present in compost in future years. Compost applications can improve the health and quality of soils and the value of land in the longer term. Organic matter greatly improves the quality of many types of soils and thereby improves its ability to support the production of good yields of healthy crops. Improved soil quality can lead to savings in fuel during cultivations, reduce the frequency of irrigations, saving labour and water and can allow machinery on to land on more days in the year without damaging soil structure. These benefits are difficult to quantify, but farmers do tend to notice them when compost has been applied. 

  Distance from the composting site is a significant factor in the cost of compost and the high cost of transporting compost means that farms close to the composting site will find it easier to justify the cost of using it.

  It makes sense to use compost on both soils and crops, which are likely to show the greatest response.

  FAQ

  With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.
  With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.
  With any financial product that you buy, it is important that you know you are getting the best advice from a reputable company as often you will have to provide sensitive information online or over the internet.

  Latest Projects

  Improving The Performance Of Solar Energy.

  Discover Independence Through Using The Power Of Solar Panels!

  We offer products, solutions, and services across the entire energy value chain. We support our customers on their way to a more sustainable future – no matter how far along the journey to energize society with affordable energy systems.

  note icon
  Receive an accurate quote within 3-5 days when you fill out this form. Or, give us a call: (002) 01061245741

   Request A Quote

   We take great pride in everything that we do, control over products allows us to ensure our customers receive the best quality service.

   AllEmailPhone