Category: Στρατηγική

Κυπριακή Στρατηγική Διαχείρισης Απορριμμάτων

Η κυπριακή πολιτική για τη διαχείριση των απορριμμάτων βασίζεται κυρίως στην ιεράρχηση των απορριμμάτων (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, διάθεση) και στον σωστό περιβαλλοντικό χειρισμό. Απώτερος στόχος είναι η προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης/εξάλειψης των αρνητικών επιπτώσεων της παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων, της προώθησης της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και […]
Read More